KMD Nexus Onboarding

Klæd nye medarbejdere effektivt på til hverdagen i KMD Nexus.

Forløbet er med til at sikre en hurtig og effektiv onboarding af nye medarbejdere, som får en fundamental forståelse for effektiv brug af KMD Nexus samt vigtigheden af ensartet håndtering og registrering af data.

Business Woman Using Computer 2021 08 26 15 34 40 Utc

Den lige vej til kerneopgaven

Inden for ældre- og omsorgsområdet er KMD Nexus et afgørende omdrejningspunkt i hverdagen. For at kunne løse kerneopgaven - at møde borgeren og borgerens behov bedst muligt - må den enkelte medarbejder være fortrolig med KMD Nexus.

KMD Nexus Onboarding giver et stærkt udgangspunkt. Hver måned opstarter vi landsdækkende forløb med deltagere på tværs af kommuner, men I kan også vælge et kommunetilpasset forløb, hvor vi tager udgangspunkt i kommunens konfiguration – og gennemfører undervisningen i samarbejde med jeres Nexus-team.

Forløb

Kurset varer 2 dage og foregår som holdundervisning hos enten kommunen, Edutasia eller KMD.

Målgruppe

Kurset er rettet mod slutbrugere med KMD Nexus som arbejdsredskab til sagsbehandling og dokumentation inden for ældre- og omsorgsområdet.

Indhold

  • Introduktion til håndtering af data inden for gældende regler og lovgivning
  • Basisnavigation; overblik og visninger i KMD Nexus
  • Generel introduktion til Fælles Sprog III og dokumentation i KMD Nexus

Kurset tilrettelægges som AMU-kursus

Der er ingen deltagerbetaling og det er muligt at søge om lønkompensation til medarbejdere i AMU-målgruppen. Derfor kan både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere få tilskud. 

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for personer i AMU-målgruppen.
For personer uden for AMU-målgruppen: Kr. 734 per dag.
Der er mulighed for at søge om lønkompensation på kr. 940 per medarbejder.

Læs mere om AMU og mulighederne for lønkompensation på amukurs.dk og ug.dk

Kontakt: Region Sjælland, Hovedstaden

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Sjælland eller Hovedstaden? 

Kontakt Lars for mere information.

Kontakt: Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Nordjylland, Midtjylland eller Syddanmark? 

Kontakt Jacob for mere information.