KMD Nexus-kompetencer

Hvilke kompetencer har din medarbejder inden for KMD Nexus – hvor er der brug for en opdatering?

Efter endt forløb er medarbejderen blevet mere bevidst om egne potentialer og udviklingsområder – og er samtidig blevet styrket i at formidle sine kompetencer.

Sammen har medarbejder og arbejdsplads dermed fået et godt overblik over KMD Nexus-kompetencer, der danner et solidt afsæt for eventuel videreuddannelse.

Smiling Woman Sitting At Table At Home Using Lapto 2022 11 06 23 12 26 Utc

Individuel kompetenceafklaring

Med en individuel afklaring af medarbejderens KMD Nexus-kompetencer kan indsatsen målrettes.

Har I fået nye moduler, eller har jeres kommune fokus på andre moduler, end nye medarbejdere er vant til?

Med en KMD Nexus kompetenceafklaring får kommune og medarbejder et vigtigt overblik over styrker og potentielle indsatsområder. Det giver mulighed for at planlægge et individuelt uddannelsesforløb, så medarbejderen får et målrettet og dermed effektivt forløb.

Forløb

Kompetenceafklaringen planlægges og gennemføres i tæt samarbejde med kommunen og kan anvende både kvalitative og kvantitative metoder. Varigheden afhænger af, hvad der skal afklares, og kan derfor være fra ½ til 5 dage. Afklaringen foregår hos kommunen.

Målgruppe

Afklaringen er rettet mod slutbrugere med KMD Nexus som arbejdsredskab til sagsbehandling og dokumentation inden for ældreområdet.

Indhold

  • Gennemgang af relevante metoder og værktøjer til dokumentation af kompetencer
  • Afklaring af egne styrker og potentielle udviklingsområder
  • Indsigt i mulige uddannelsestiltag med afsæt i KMD Nexus

Kurset tilrettelægges som AMU-kursus

Der er ingen deltagerbetaling og det er muligt at søge om lønkompensation til medarbejdere i AMU-målgruppen. Derfor kan både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere få tilskud. 

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for personer i AMU-målgruppen.
For personer uden for AMU-målgruppen: Kr. 734 per dag.
Der er mulighed for at søge om lønkompensation på kr. 940 per medarbejder.

Læs mere om AMU og mulighederne for lønkompensation på amukurs.dk og ug.dk

Kontakt: Region Sjælland, Hovedstaden

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Sjælland eller Hovedstaden? 

Kontakt Lars for mere information.

Kontakt: Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Nordjylland, Midtjylland eller Syddanmark? 

Kontakt Jacob for mere information.