Målrettet kompetenceudvikling

I en tid præget af travlhed, ressourcemangel og stigende krav for dokumentation og optimering, står den kommunale ældrepleje over for betydelige udfordringer.

Møde 2

Efteruddannelse er en vigtig brik

Efteruddannelse af eksisterende personale være en af flere brikker, som skal få det komplekse puslespil samlet.

Et af de områder hvor struktureret og målrettet efteruddannelse hurtigst viser konkrete gevinster er inden for IT. Det bruges i de daglige systemer, hvor kommunes medarbejder registrerer og dokumenterer deres arbejde med de enkelte borger.

Et af de vigtigste, og mest udbredte systemer er KMD Nexus. Et system hvor mange tusinde ansatte dagligt registrer og dokumenterer deres arbejde med borgerne - her med udgangspunkt i principperne fra Fælles Sprog III.

Vores mål er gennem et attraktivt økonomisk uddannelsesprogram at støtte kommunerne i optimering af den daglige brug af det valgte system.

Vi gør strategisk planlægning praktisk

At optimere og efteruddanne kommunens medarbejder kan virke overvældende. Det er vi opmærksom på. Der er en stor kompleksitet, der er mange faggrupper, forskellige niveauer, krav og en ikke mindst en travl hverdag, der skal hænge sammen.

Hos NexusUddannelse.dk forstår vi vigtigheden af at forbinde kommunens travle hverdag med praktisk efteruddannelse.

Gennem tæt dialog med kommunen, identificerer vi behovet for de kompetencer og unikke behov, der understøtter kommunen og deres medarbejdere bedst muligt.

Med vores omfattende kendskab til uddannelse og KMD Nexus udvikler vi skræddersyede uddannelsesplaner, der bidrager til kommunens overordnede målsætninger.

Vi identificerer eventuelle kompetencegab gennem en omfattende kompetenceafklaring, der skal sikre, at kommunen får et klart overblik over medarbejdernes nuværende færdigheder. Denne strukturerede tilgang hjælper kommunerne med at træffe velinformerede beslutninger om efteruddannelse – baseret på faktiske behov og mangler.

Medarbejderne får dokumentation på deres eksisterende kompetencer, og vi skræddersyr en uddannelsesplan, som imødekommer både kommunens og den enkelte medarbejders unikke behov.

Vi er meget opsatte på, om den aftalte uddannelsesaktivitet har effekt. Effekten af uddannelse kan måles på mange måder – vigtigst er, at den igangsatte aktivitet matcher den målsætning, kommunen har.

Vi vil med udgangspunkt i kommunens målsætninger fastlægge en eller flere konkrete målpunkter, der kan medvirke til synliggørelsen af den aftalte aktivitet.

Ledelse 1

Forløb

Der kan eksempelvis være følgende forløb mellem os og en kommune.

Dialog om kommunens nuværende kompetenceniveau og målsætning

Vi går i dybden med kommunens målsætninger, udfordringer, unikke behov og ønsker for efteruddannelse. Det er vigtigt at forstå nøjagtig, hvor kommunen står, og hvilket mål kommunen har.

Vurdering af målsætninger

Vi udarbejder en strategisk efteruddannelsesplan der støtter og forstærker kommunens overordnede mål. Vores mål er at sikre en attraktiv økonomisk løsning der matcher behovet både på den korte bane, men også løsninger der sikrer kommunens langsigtede vision.

Kompetenceafklaring

Gennem måling af de færdigheder og kompetencer, kommunens medarbejdere allerede besidder, udarbejdes et overblik over medarbejdernes kompetencer. Dette giver os mulighed for at målrette efteruddannelsen efter medarbejderens individuelle behov.

Planlægning

Med indsigt fra de tidligere trin udarbejder vi en konkret plan for den nødvendige efteruddannelse. Planen bliver skræddersyet med hensyntagen for kommunens dagligdag og til den enkelte medarbejders kompetencer.

Praktisk gennemførelse

Vi iværksætter den aftalte efteruddannelse. Vores fokus er at sikre en fleksibel og effektiv proces for kommunens medarbejdere. Vi varetager driften vedrørende kursusafviklingen.

Evaluering og opfølgning

Vi evaluerer løbende forløbet og er i tæt samarbejde med kommunen om eventuelle justeringer. Derudover ser vi løbende på, om der er behov for yderligere efteruddannelsesindsatser og opfølgende kompetenceafklaringer.

Ledelse 2