Dokumentation i FSIII

Et fokuseret forløb tilpasset kommunernes behov. Efter endt forløb har kommunens medarbejdere oparbejdet indsigt i Fælles Sprog III og en solid metodeforståelse.

Forløbet danner fundamentet for at opnå ensartede arbejdsgange og en harmoniseret dokumentationspraksis ved brug af KMD Nexus.

Smiling Mature Woman Working On Laptop At The Tabl 2021 08 26 18 20 44 Utc

Fokus på strømlinede forretningsgange

Med kurset i effektiv dokumentationspraksis stiller vi skarpt på at opnå ensartede arbejdsgange og dokumentation.

Med KMD Nexus kan kommunen opbygge en ensartet registreringspraksis, som giver bedre overblik og indblik – og samtidig gør det nemmere, når kommunen skal videre- og tilbagerapportere.

Forløbet Effektiv dokumentationspraksis retter sig mod kommunens ældre- og omsorgsområde og gennemføres i et tæt samarbejde med jer som kommune. Det betyder også, at vi inddrager jeres systemadministratorer og superbrugere for at opnå fuldt udbytte.

Kurset tilrettelægges som AMU-kursus

Der er ingen deltagerbetaling og det er muligt at søge om lønkompensation til medarbejdere i AMU-målgruppen. Derfor kan både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere få tilskud. 

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for personer i AMU-målgruppen.
For personer uden for AMU-målgruppen: Kr. 734 per dag.
Der er mulighed for at søge om lønkompensation på kr. 940 per medarbejder.

Læs mere om AMU og mulighederne for lønkompensation på amukurs.dk og ug.dk

Fag

Klik på et fag for at læse om det:

 • Faglig styring og dokumentation i FSIII (48570) 3 dage

  Beskrivelse

  Uddannelsen giver forståelse af Fælles Sprog III som en ny fælles metode for dokumentation og udveksling af data på det kommunale social- og sundhedsområde. Uddannelsen sætter fokus på en helhedsorienteret faglig styring, så borgeren oplever kvalitet, sammenhæng og aktive borgermål. Du lærer at dokumentere ud fra de begreber, der ligger til grund for kommunikation mellem myndighed og tværfaglige samarbejdspartnere. Du lærer at anvende klassifikationer og strukturerede data.

  Målgruppe

  Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, m.fl. der anvender Fælles Sprog III i deres daglige arbejde på social- og sundhedsområdet.

  Mål

  • Deltageren kan forstå og anvende Fælles Sprog III's tilgange og metoder til faglig styring og dokumentation inden for eget fag og funktionsområde i overensstemmelse med lovgivning og lokale kompetenceprofiler.
  • Deltageren kan bidrage relevant til ajourføring af dokumentationen i Fælles Sprog III med henblik på at sikre aktuel information om borgerens situation på tværs af faggrupper og sektorer.
  • Deltageren forstår, at Fælles Sprog III's faglige tilgang hviler på et helhedssyn, borgerens selvbestemmelse og aktive deltagelse.
  • Deltageren kan vurdere borgerens helbredstilstande og funktionsevne tilstande samt dokumentere med afsæt i Fælles Sprog III's tilstandspræcisering og forventet tilstand.
  • Deltageren kan dokumentere udførelse af indsats og opfølgning af borgerens helbreds- og funktionsevnetilstand.
  • Deltageren kan systematisk dokumentere ændringer i hverdagsobservationer hos borgeren med henblik på tidlig tværfaglig indsats.

Kontakt: Region Sjælland, Hovedstaden

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Sjælland eller Hovedstaden? 

Kontakt Lars for mere information.

Kontakt: Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Nordjylland, Midtjylland eller Syddanmark? 

Kontakt Jacob for mere information.