Introduktion til KMD Nexus

Klæd nye medarbejdere effektivt på til hverdagen med dokumentation og sagsbehandling i KMD Nexus.

Forløbet er med til at sikre en hurtig og effektiv onboarding af nye medarbejdere, som får en fundamental forståelse for effektiv brug af KMD Nexus samt vigtigheden af ensartet håndtering og registrering af data.

Young Asian Muslim Woman In Head Scarf Smile With 2021 12 09 03 20 30 Utc

Mere overskud til kerneopgaven

I en travl hverdag er det afgørende, at medarbejderne ved overgangen til KMD Nexus får en god forståelse for og indsigt i at anvende platformen. Det giver tid og overskud til kerneopgaven; at sætte borgeren i centrum.

Med et introduktionskursus i KMD Nexus får jeres medarbejdere inden for ældreområdet et stærkt fundament, som sikrer en smidig overgang til KMD Nexus. Dermed er I som kommune allerede godt på vej til at få det fulde udbytte af jeres nye omsorgsjournal.

Forløb

Kurset varer 2 dage og foregår som holdundervisning hos kommunen, Edutasia eller KMD.

Målgruppe

Kurset er rettet mod slutbrugere med KMD Nexus som arbejdsredskab til sagsbehandling og dokumentation inden for ældre- og omsorgsområdet.

Indhold

  • Introduktion til håndtering af data inden for gældende regler og lovgivning
  • Basisnavigation; overblik og visninger i KMD Nexus
  • Generel introduktion til Fælles Sprog III og dokumentation i KMD Nexus

Kurset tilrettelægges som AMU-kursus

Der er ingen deltagerbetaling og det er muligt at søge om lønkompensation til medarbejdere i AMU-målgruppen. Derfor kan både SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere få tilskud. 

Økonomi

Der er ingen deltagerbetaling for personer i AMU-målgruppen.
For personer uden for AMU-målgruppen: Kr. 734 per dag.
Der er mulighed for at søge om lønkompensation på kr. 940 per medarbejder.

Læs mere om AMU og mulighederne for lønkompensation på amukurs.dk og ug.dk

Kontakt: Region Sjælland, Hovedstaden

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Sjælland eller Hovedstaden? 

Kontakt Lars for mere information.

Kontakt: Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark

Har du spørgsmål til vores Nexus-kurser, eller ønsker du at høre mere om mulighederne for kompetenceudvikling i Nexus i din kommune i Region Nordjylland, Midtjylland eller Syddanmark? 

Kontakt Jacob for mere information.